Saving the translations for shiKomori-English dictionary project
  • Entrée
  • Traduction
  • Phrase d'exemple
  • TERMINER
ShiKomori/English Project :
Objective, translate all existing words into English before June 30, 2020.

How does it work? The ORELC project is a participative project where every day contributors record words in the dictionary. You have a good level of English? Come participate in the development of the dictionary by becoming a contributor.
Started on: 23.11.2019. until :
Translation rate :
36.8%

Me too, I want to participate

See contributors
1 . -ema
2 . -endza
3 . -engi
4 . -enyewe
5 . -eu
6 . e
7 . E dje
8 . eɓa
9 . eda
10 . ehantsi (u-)
11 . eka
12 . ekea (u-)
13 . ekina
14 . ela (u-)
15 . elea (u-)
16 . eledza (u-)
17 . eledzewa (u-)
18 . eleha (u-)
19 . elela (u-)
20 . eleshea (u-)
21 . elewa (u-)
22 . eleza (u-)
23 . elimu
24 . endjeza (u-)
25 . endra (u-)
27 . endrelea (u-)
28 . endresa (u-)
29 . enɗa (u-)
30 . enɗa kapa (u-)
32 . enɗelea (u-)
33 . enɗesa (u-)
34 . enea (u-)
35 . eneha (u-)
36 . eneza (u-)
37 . enge
38 . engedza (u-)
39 . engedzeha (u-)
40 . enkeza (u-)
41 . enya
42 . enyesa (u-)
43 . enyuho
44 . epva (u-)
45 . erea (u-)
46 . eredza (u-)
47 . erewa (u-)
48 . esedzeya (u-)
49 . eshelea (u-)
50 . êshi (u-)
51 . eua (u-)
52 . eva (u-)
53 . ewa
54 . ezi