Saving the translations for shiKomori-English dictionary project
  • Entrée
  • Traduction
  • Phrase d'exemple
  • TERMINER
ShiKomori/English Project :
Objective, translate all existing words into English before June 30, 2020.

How does it work? The ORELC project is a participative project where every day contributors record words in the dictionary. You have a good level of English? Come participate in the development of the dictionary by becoming a contributor.
Started on: 23.11.2019. until :
Translation rate :
36.8%

Me too, I want to participate

See contributors
1 . -samivu
2 . -shashi
3 . -she
4 . sa
5 . saɓa
6 . saɓaɓu
7 . saɓiini
8 . saɓu
9 . saɓuni
10 . saɓwa
11 . saɓwini
12 . sadaka
13 . sadji
14 . sadru
15 . sadza (u-)
16 . saɗu
17 . safiri (u-)
18 . safiridza (u-)
19 . saha
20 . sahani
21 . sahare
22 . sahe
23 . sahili (u-)
24 . sahilisha (u-)
25 . sahiri
26 . saidiana (u-)
27 . saiɗia (u-)
28 . sakafu
29 . sakafu (u-)
30 . sakariha (u-)
31 . sakua
32 . saladi
33 . salama
34 . sale
35 . salia (u-)
36 . salimia (u-)
37 . salimu (u-)
38 . saluva
39 . sama
40 . sama (u-)
41 . samaha
42 . sambusa
43 . samɓalia (u-)
44 . samia (u-)
45 . samidza (u-)
46 . samihi (u-)
47 . samiza (u-)
48 . samli
49 . sammwa (u-)
50 . samua (u-)
51 . samuli
52 . sana (u-)
53 . sanamwe
54 . sanduku
55 . sandze-marashi
56 . sandze-matra
57 . sangai
58 . sangari
59 . sankaɗa (u-)
60 . sankara
61 . sankaruha (u-)
62 . sankiɗa
63 . sankuɗe
64 . santsa
65 . santsua (u-)
66 . santuri
67 . sapvu
68 . sapvuzi
69 . sarambavi
70 . sardini
71 . sare
72 . sari
73 . sariɓia (u-)
74 . sariɓu
75 . sarmaya
76 . saruha (u-)
77 . saruma
78 . sarusha (u-)
79 . sasanya (u-)
80 . sauti
81 . savu
82 . sawa
83 . saya
84 . sayansi
85 . saza (u-)
86 . sazi
87 . sehemu
88 . seho
89 . sekua (u-)
90 . sembea
91 . septambru
92 . sera
93 . Sesheli
94 . sha
95 . sha (hu-)
96 . sha ya hari
97 . sha ya ko
98 . sha ya pere
99 . sha ya pwitsi
100 . sha ya shahada
101 . shaɓa
102 . shaɓaɓi
103 . shaɓaha
104 . shaɗaha
105 . shafuû
106 . shaga (u-)
107 . shahaɗa
108 . shahidi
109 . shahiliha (u-)
110 . shahuɗya
111 . shahula
112 . shaîshi (u-)
113 . shaka
114 . shala
115 . shama
116 . shamburu
117 . shamɓa
118 . shamɓo
119 . shamɓulia (u-)
120 . shamɓulio
121 . shamiri (u-)
122 . shamisi
123 . shamizi
124 . shampa (u-)
125 . shampiza (u-)
126 . shana
127 . shandra
128 . shandza
129 . shanga (u-)
130 . shangaya (u-)
131 . shangaza (u-)
132 . shangiria (u-)
133 . shanu
134 . shao
135 . shapiha (u-)
136 . shari
137 . sharia
138 . sharia mshindzi
139 . sharifu
140 . sharikiana (u-)
141 . sharti
142 . shartwi
143 . shashiza (u-)
144 . shatri
145 . shauka
146 . shauri
147 . shawiri
148 . shawishi (u-)
149 . shaya
150 . shaya sha hari
152 . shazawa
153 . sheɓuni
154 . shefu
155 . shehena
156 . sheheni
157 . sheho
159 . shela (u-)
160 . shelewa (u-)
161 . shelo
162 . shema
163 . shemedji
164 . shemeza (u-)
165 . shendra
166 . shenɗa
167 . shengi
168 . shengwe
169 . sheni
170 . shenkedza (u-)
171 . shenkedzo
172 . shenkeza (u-)
173 . sheo
174 . shepveza (u-)
175 . sherehi (u-)
176 . sherezo
177 . shesa (u-)
178 . sheshelea (u-)
179 . Shetwani
180 . sheu
181 . shia
182 . shia (u-)