c'est nɗa; nɗa (+ pron. / part. ou just.); ɗe; nɗe;
c'est nɗa; nɗa (+ pron. / part. ou just.); ɗe; nɗe;
c'est à dire yaani
c'est à dire yaani
c'est ceci nɗiyo; nɗilo; nɗizo; nɗuwo; nɗayo;
c'est ceci nɗiyo; nɗilo; nɗizo; nɗuwo; nɗayo;
c'est lequel ? nɗashipvi ? nɗashi ?; nɗalipvi ? nɗali ?; nɗaupvi ? nɗau ?;
c'est lequel ? nɗashipvi ? nɗashi ?; nɗalipvi ? nɗali ?; nɗaupvi ? nɗau ?;
c'est lesquels ? nɗazipvi ? nɗazi ?; nɗaipvi ? nɗai ?; nɗayapvi ? nɗaya ?;
c'est lesquels ? nɗazipvi ? nɗazi ?; nɗaipvi ? nɗai ?; nɗayapvi ? nɗaya ?;
c'est où ? nɗahupvi ? nɗahu ?
c'est où ? nɗahupvi ? nɗahu ?
c'est qui ? nɗopvi; nɗo;
c'est qui ? nɗopvi; nɗo;
c'est-à-dire yani
c'est-à-dire yani
ça (c'est -) nɗisho
ça (c'est -) nɗisho
cabane vala; ɓanga;
cabane vala; ɓanga;
câble gwe
câble gwe
cabot tsehele
cabot tsehele
cacahuète penatsi; ndzugu; ndjugu;
cacahuète penatsi; ndzugu; ndjugu;
cache-cache matsatsaliano
cache-cache matsatsaliano
cacher tsatsaya (u-); yeha (u-); tsitsa (u-); dzitsa (u-); tsatsaza (u-) ;
cacher tsatsaya (u-); yeha (u-); tsitsa (u-); dzitsa (u-); tsatsaza (u-) ;
cachet mhori; mbia; shampa;
cachet mhori; mbia; shampa;
cachotter tsatsaza (u-) ; fitsiza (u-) ;
cachotter tsatsaza (u-) ; fitsiza (u-) ;
cactus ziɓa za mpvwipvwi
cactus ziɓa za mpvwipvwi
cadavre (humain) maiti
cadavre (humain) maiti
cadeau hiɗaya; zawadi; ɓamɓu;
cadeau hiɗaya; zawadi; ɓamɓu;
cadeau de fiançailles ɗoroso
cadeau de fiançailles ɗoroso
cadenas kufuli
cadenas kufuli
cadi kadhwi; kadhi;
cadi kadhwi; kadhi;
cafard komba-komba; kalalao; kalalawi;
cafard komba-komba; kalalao; kalalawi;
café kafe; ɓuni;
café kafe; ɓuni;
cage trundru
cage trundru
cahier ɓuku
cahier ɓuku
caillou ɓwe
caillou ɓwe
caisse sanduku; kasha; kisi;
caisse sanduku; kasha; kisi;
caisse (argent) ɓenge
caisse (argent) ɓenge
calamité ɓaya
calamité ɓaya
calcul hisaɓu; isaɓu;
calcul hisaɓu; isaɓu;
calculer hasiɓu (u-)
calculer hasiɓu (u-)
cale lakali
cale lakali
calebasse mtsundji; kuju; kudju;
calebasse mtsundji; kuju; kudju;
caleçon kaliso
caleçon kaliso
calendrier ziara; takwimu;
calendrier ziara; takwimu;
calicot ɓafuta; djora;
calicot ɓafuta; djora;
calme makini; shwari; mutrulivu; Mmakinifu;
calme makini; shwari; mutrulivu; Mmakinifu;
calme (être -) trulia (u-)
calme (être -) trulia (u-)
calmer (faire -) poleza (u-); truliza (u-); trulidza (u-);
calmer (faire -) poleza (u-); truliza (u-); trulidza (u-);
calmer (se-) trulia (u-); truliha (u-); makiniha (u-);
calmer (se-) trulia (u-); truliha (u-); makiniha (u-);
calomnie kuno; idhara;
calomnie kuno; idhara;
calomnier lumu (u-)
calomnier lumu (u-)
calvitie pale
calvitie pale
camarade mnyawe; munyawe;
camarade mnyawe; munyawe;
caméléon shazawa; tarundru; tarundi; dzianindri; tarundro;
caméléon shazawa; tarundru; tarundi; dzianindri; tarundro;
camion beni
camion beni
camoufler ɓwandaya (u-)
camoufler ɓwandaya (u-)
camp militaire ɓehewa
camp militaire ɓehewa
campagne huwu; hondze;
campagne huwu; hondze;
campagne (à la -) malavuni
campagne (à la -) malavuni
camphre kafuri
camphre kafuri
canadien mKanada
canadien mKanada
canapé sufi; suhufa;
canapé sufi; suhufa;
canard ɓata; ɗukutsi; ɓanta; gana;
canard ɓata; ɗukutsi; ɓanta; gana;
cancre kunku; kunku tsaɓwe; ɓuhamu;
cancre kunku; kunku tsaɓwe; ɓuhamu;
candidat mhutadji
candidat mhutadji
canne ɓakwera; mkokodjo; mkongodjo; ɓankorwa; ntsimbo; mkwadju; ɓankora; muhongojo;
canne ɓakwera; mkokodjo; mkongodjo; ɓankorwa; ntsimbo; mkwadju; ɓankora; muhongojo;
canne (à sucre) mua
canne (à sucre) mua
canne (de dance) ɓakwera; ɓankorwa; mkwadju;
canne (de dance) ɓakwera; ɓankorwa; mkwadju;
canne à sucre mmwa; muwa;
canne à sucre mmwa; muwa;
cannelier mdarasini; mudaryasini;
cannelier mdarasini; mudaryasini;
cannelle mdarasini
cannelle mdarasini
canon muzinga
canon muzinga
caoutchouc mpira; nilo;
caoutchouc mpira; nilo;
capacité nciɗa
capacité nciɗa
capitaine (bateau) nahudha; nahudhwa; nahuda;
capitaine (bateau) nahudha; nahudhwa; nahuda;
capital commercial ɓidhwaya
capital commercial ɓidhwaya
capitale muji wa ezi; mdji wa ezi;
capitale muji wa ezi; mdji wa ezi;
capitaliste ɓepare
capitaliste ɓepare
capote (préservatif) hofu
capote (préservatif) hofu
caprice hila; iɓwata; iɓutala;
caprice hila; iɓwata; iɓutala;
caprin mɓuzi nce
caprin mɓuzi nce
capture mnaso
capture mnaso
capturer nasa (u-)
capturer nasa (u-)
capuchon kapisho
capuchon kapisho
capucin nonnette nyancendje
capucin nonnette nyancendje
car ɓa; ɓe;
car ɓa; ɓe;
caractère (d'une personne) fa
caractère (d'une personne) fa
carafe kopwa; mɗila; kuzi; mudila;
carafe kopwa; mɗila; kuzi; mudila;
carambole uhadju
carambole uhadju
carambolier mhadju
carambolier mhadju
caramel shira
caramel shira
carangue kawa; nkawe;
carangue kawa; nkawe;
carapace furunku
carapace furunku
carcan mpingu; mbingu;
carcan mpingu; mbingu;
cardamome iliki; hiliki;
cardamome iliki; hiliki;
caresser pvapvara (u-)
caresser pvapvara (u-)
cargaison sheheni; shehena;
cargaison sheheni; shehena;
carré mraɓa
carré mraɓa
carreau (carte) shipaza; uru;
carreau (carte) shipaza; uru;
carrefour ziraru
carrefour ziraru
carrure djirma
carrure djirma
carte kartasi
carte kartasi
carte (plus aucune -) kapa
carte (plus aucune -) kapa
carte à jouer karata
carte à jouer karata
carte à jouer (qui n'a aucune valeur) gandra
carte à jouer (qui n'a aucune valeur) gandra
cartouche risasi
cartouche risasi
cas (en tout -) al-muraɗi
cas (en tout -) al-muraɗi
cas de lèpre maenefu
cas de lèpre maenefu
cascade kitululu
cascade kitululu
casse-marmite (poisson) kungu
casse-marmite (poisson) kungu
casser pasua (u-); kutrua (u-);
casser pasua (u-); kutrua (u-);
casser (se -) pasuha (u-); vundziha (u-);
casser (se -) pasuha (u-); vundziha (u-);
casser la figure sankaɗa (u-)
casser la figure sankaɗa (u-)
casserole sufuria
casserole sufuria
cassure mpasuo
cassure mpasuo
castrat fule
castrat fule
castration nvule
castration nvule
castrer rina (u-)
castrer rina (u-)
catastrophe ɓaya
catastrophe ɓaya
catégorie mva; kina;
catégorie mva; kina;
catégorie de personne funvu
catégorie de personne funvu
cause saɓaɓu; siɓaɓu;
cause saɓaɓu; siɓaɓu;
caution rahani
caution rahani
cave fidji
cave fidji
caverne panga
caverne panga
cavité gama
cavité gama
ce uwo; uwo; ilo; isho; lilo; shisho; ule; unu; lile; lini; ini;
ce uwo; uwo; ilo; isho; lilo; shisho; ule; unu; lile; lini; ini;
ceci (c'est -) nɗisho
ceci (c'est -) nɗisho
cécité ufumatso
cécité ufumatso
ceinture mkandra
ceinture mkandra
ceinture de perles funga
ceinture de perles funga
célébration shughuli
célébration shughuli
célèbre mdjulihaniha
célèbre mdjulihaniha
célèbre (gén.) mashuhuri
célèbre (gén.) mashuhuri
célibat utsumba
célibat utsumba
célibataire mtsumba; mutsumba;
célibataire mtsumba; mutsumba;
celle-là uwo; uwo;
celle-là uwo; uwo;
celles wala; wale;
celles wala; wale;
celles-ci iyo; yayo; izo; zizo; zini; yale; yanu; wanu;
celles-ci iyo; yayo; izo; zizo; zini; yale; yanu; wanu;
celles-là wao; iyo; yayo; izo; zizo; zile; wale; zila;
celles-là wao; iyo; yayo; izo; zizo; zile; wale; zila;
cellule (en politique) sina
cellule (en politique) sina
celui-là uwo; uwo;
celui-là uwo; uwo;
cent djana; mia; jana;
cent djana; mia; jana;
cent mille laki; lakki;
cent mille laki; lakki;
centre hari
centre hari
cependant lakini
cependant lakini
cercle iɗuwara; iviringo;
cercle iɗuwara; iviringo;
cercueil djanaza
cercueil djanaza
cérémonie hadhwara
cérémonie hadhwara
cerf-volant tiara
cerf-volant tiara
certain ɓaâdhwi
certain ɓaâdhwi
certificat stishihaɗa
certificat stishihaɗa
certifier hakikisha (u-)
certifier hakikisha (u-)
certitude yakini; hakika; akika;
certitude yakini; hakika; akika;
cérumen madzi yashishioni
cérumen madzi yashishioni
cerveau wongo
cerveau wongo
ces iyo; izo; zini; yale; yanu; wanu; zinu; zila;
ces iyo; izo; zini; yale; yanu; wanu; zinu; zila;
ces ... ci zini; yale; yanu; wanu; zinu;
ces ... ci zini; yale; yanu; wanu; zinu;
ces ... là wale
ces ... là wale
cet uwo; uwo; ilo; isho;
cet uwo; uwo; ilo; isho;
cet(te) lilo; shisho;
cet(te) lilo; shisho;
cette uwo; uwo; ilo; isho; ule; unu; lile; lini; ini;
cette uwo; uwo; ilo; isho; ule; unu; lile; lini; ini;
ceux wala; wale;
ceux wala; wale;
ceux ci, celles ci, ces wani
ceux ci, celles ci, ces wani
ceux-ci iyo; yayo; izo; zizo; zini; yale; yanu; wanu;
ceux-ci iyo; yayo; izo; zizo; zini; yale; yanu; wanu;
ceux-là wao; iyo; yayo; izo; zizo; zile; wale;
ceux-là wao; iyo; yayo; izo; zizo; zile; wale;
chagrin hamu; djuɗi;
chagrin hamu; djuɗi;
chagriner sikitisha (u-)
chagriner sikitisha (u-)
chahut fidjo
chahut fidjo
chaîne silisili
chaîne silisili
chair mnonfu; mnofu;
chair mnonfu; mnofu;
chaire mimbari
chaire mimbari
chaise hiri; shiri;
chaise hiri; shiri;
chaise à porteurs fitako
chaise à porteurs fitako
châle kishali
châle kishali
châle (de mariage) suɓaya
châle (de mariage) suɓaya
chaleur djotro; hari;
chaleur djotro; hari;
chaleur corporelle djoro
chaleur corporelle djoro
chamailler singania (u-)
chamailler singania (u-)
chambre shumɓa; fuko;
chambre shumɓa; fuko;
chambre (à coucher) fuko la ulala
chambre (à coucher) fuko la ulala
chameau ngamia
chameau ngamia
champ shamba; shandza; shiunga; padza;
champ shamba; shandza; shiunga; padza;
champignon mwavuli wa masera; kio la sera;
champignon mwavuli wa masera; kio la sera;
champs visuel upezo wa matso
champs visuel upezo wa matso
chance ɓahati
chance ɓahati
change-écorce mfandraɓo
change-écorce mfandraɓo
changement mkauho
changement mkauho
changer ɓaɗili (u-); ɓuzudza (u-); gaudza (u-); ɓuza (u-); badili (u-);
changer ɓaɗili (u-); ɓuzudza (u-); gaudza (u-); ɓuza (u-); badili (u-);
changer (se -) ɓaɗilisha (u-); gauha (u-);
changer (se -) ɓaɗilisha (u-); gauha (u-);
changer d'état zinga (u-)
changer d'état zinga (u-)
changer d’avis, d’attitude, envers finyushia (u-)
changer d’avis, d’attitude, envers finyushia (u-)
chanson djimɓo; nyimbo;
chanson djimɓo; nyimbo;
chantage (faire du -) vuɗua (u-)
chantage (faire du -) vuɗua (u-)
chanter ceza (u-); heza (u-); imba (u-); himba (u-); hedza (u-);
chanter ceza (u-); heza (u-); imba (u-); himba (u-); hedza (u-);
chanter (coq) yiha (u-)
chanter (coq) yiha (u-)
chanteur muimbizi; mhimbizi; mhezadji;
chanteur muimbizi; mhimbizi; mhezadji;
chantonner tsitsia (u-)
chantonner tsitsia (u-)
chapeau gora; sumbwerere;
chapeau gora; sumbwerere;
chapeau musulman kofia
chapeau musulman kofia
chapelet tasbihi; ntsasubwihi; tasbwihi; uradi;
chapelet tasbihi; ntsasubwihi; tasbwihi; uradi;
chapitre mva; ɓaɓu;
chapitre mva; ɓaɓu;
chaque haina; kila; kula;
chaque haina; kila; kula;
charabia debedebe
charabia debedebe
charbon de bois kaa; masizi; msizi;
charbon de bois kaa; masizi; msizi;
charge mdzo; mudzo;
charge mdzo; mudzo;
chargement mpvahizo; mvahidzo;
chargement mpvahizo; mvahidzo;
charger pvahiza (u-); pvahidza (u-); vahidza (u-);
charger pvahiza (u-); pvahidza (u-); vahidza (u-);
charpente pao
charpente pao
charte mkataɓa; mkantrio;
charte mkataɓa; mkantrio;
chasseur mfuma-zinyama
chasseur mfuma-zinyama
chassie trongo
chassie trongo
chat paha; mpaha; mbaha;
chat paha; mpaha; mbaha;
chatouiller tsutsua (u-); fetsa (u-);
chatouiller tsutsua (u-); fetsa (u-);
châtrer fula (u-)
châtrer fula (u-)
chaud mdro; moro;
chaud mdro; moro;
chaudron ɓandrishio
chaudron ɓandrishio
chauffeur shofera
chauffeur shofera
chaume unyasi
chaume unyasi
chausser pvamɓa (u-)
chausser pvamɓa (u-)
chaussette hofu; foba;
chaussette hofu; foba;
chaussure nkaɓwa; goshi;
chaussure nkaɓwa; goshi;
chaussure à lacet koshi
chaussure à lacet koshi
chauve kovo
chauve kovo
chauve-souris nɗema; mla-manga; ndrema; ngarasusu; fani;
chauve-souris nɗema; mla-manga; ndrema; ngarasusu; fani;
chaux ntsahaya
chaux ntsahaya
Chawwal mfunguo
Chawwal mfunguo
chef shefu
chef shefu
chemin ndzia
chemin ndzia
chemise shatri; shimizi; shamizi;
chemise shatri; shimizi; shamizi;
chemisier bodi
chemisier bodi
chenille bibimangidi; shinyama-mavuzi;
chenille bibimangidi; shinyama-mavuzi;
cher ghali; hali;
cher ghali; hali;
cherché (être -) zungulwa (u-)
cherché (être -) zungulwa (u-)
chercher tsaha (u-); zunguha (u-);
chercher tsaha (u-); zunguha (u-);
chercheur (un) mtafiti
chercheur (un) mtafiti
chéri mpendzi; dozi; dede;
chéri mpendzi; dozi; dede;
chérif sharifu
chérif sharifu
chétif (pers.) mna-nyarizi
chétif (pers.) mna-nyarizi
cheval farasi
cheval farasi
chevelure nyile
chevelure nyile
cheveu nyile; nyele; nyole;
cheveu nyile; nyele; nyole;
cheveu blanc nvi; vi;
cheveu blanc nvi; vi;
cheville dzitso la mnɗu
cheville dzitso la mnɗu
chèvre mɓuzi; mbuzi;
chèvre mɓuzi; mbuzi;
chevron ngidzo
chevron ngidzo
chez ha
chez ha
chez elle hahe
chez elle hahe
chez elles hawo
chez elles hawo
chez eux hawo
chez eux hawo
chez lui hahe
chez lui hahe
chez moi hangu
chez moi hangu
chez nous hatru
chez nous hatru
chez soi ɗagoni
chez soi ɗagoni
chez toi haho
chez toi haho
chez vous hanyu
chez vous hanyu
chiasse bwiri
chiasse bwiri
chien mɓwa; mbwa;
chien mɓwa; mbwa;
chiffon mtrazi; kumɓi;
chiffon mtrazi; kumɓi;
Chine Shini
Chine Shini
chinois mCina; mShini; shiShini;
chinois mCina; mShini; shiShini;
chiotte mshana; sho;
chiotte mshana; sho;
chique shileo
chique shileo
chirurgie upvasuzi
chirurgie upvasuzi
chirurgien mpvasuzi
chirurgien mpvasuzi
choisir tsaua (u-); tsungua (u-); tsahua (u-);
choisir tsaua (u-); tsungua (u-); tsahua (u-);
choisir pour tsahulia (u-)
choisir pour tsahulia (u-)
choix mtsauo; hiari; mtsunguo; mtsahuo;
choix mtsauo; hiari; mtsunguo; mtsahuo;
chômage uɓure
chômage uɓure
chômeur mɓure
chômeur mɓure
chose hindru; trongo; shintru; shitru; shindru; ndrongo;
chose hindru; trongo; shintru; shitru; shindru; ndrongo;
chouette bunɗukudji
chouette bunɗukudji
chrétien mnaswara
chrétien mnaswara
chuchotement mnongono; mavongono;
chuchotement mnongono; mavongono;
chuchoter nongona (u-); vongona (u-); tsema (u-); pvongona (u-);
chuchoter nongona (u-); vongona (u-); tsema (u-); pvongona (u-);
chut ! zi !
chut ! zi !
chute d'eau kitululu
chute d'eau kitululu
cible shaɓaha
cible shaɓaha
cibler faliki (u-)
cibler faliki (u-)
ciboulette shirungu (ya mani)
ciboulette shirungu (ya mani)
cicadelle (insecte à rostre, comestible) tsutsumbi
cicadelle (insecte à rostre, comestible) tsutsumbi
cicatrice djaraha; ifeli; shifeli;
cicatrice djaraha; ifeli; shifeli;
ciel ɓingu; wingu;
ciel ɓingu; wingu;
cigarette msi
cigarette msi
cillement upvenye
cillement upvenye
cimetière mazamo; mava;
cimetière mazamo; mava;
cinq tsano; ntsanu; ntsano;
cinq tsano; ntsanu; ntsano;
cinquante hamsini; mengo mitsanu; mengo mitsanu;
cinquante hamsini; mengo mitsanu; mengo mitsanu;
cinquième -a tsanu
cinquième -a tsanu
circoncire rina (u-); twahiri (u-); tahiri (u-);
circoncire rina (u-); twahiri (u-); tahiri (u-);
circoncision ndrina
circoncision ndrina
circonstance hali; mwanɗa;
circonstance hali; mwanɗa;
circuler ranɗa (u-); randra (u-);
circuler ranɗa (u-); randra (u-);
cire d'abeille ntra ya nyoshi
cire d'abeille ntra ya nyoshi
ciseau mkasi
ciseau mkasi
ciseaux mkasi; makasi.;
ciseaux mkasi; makasi.;
citerne shisima
citerne shisima
citoyen raîa; mkazi; mwanantsi;
citoyen raîa; mkazi; mwanantsi;
citoyenneté uraîa
citoyenneté uraîa
citron nɗimu; ndrimu;
citron nɗimu; ndrimu;
citron jaune vuraɓa; vuɓara;
citron jaune vuraɓa; vuɓara;
citron vert ndrimu
citron vert ndrimu
citronnelle sandze-marashi; sandze-matra;
citronnelle sandze-marashi; sandze-matra;
citrouille trango
citrouille trango
civette ngava
civette ngava
civière fitako
civière fitako
civilisation ustaâraɓu
civilisation ustaâraɓu
civilisé (pers.) mustaâraɓu; mustwaâraɓu;
civilisé (pers.) mustaâraɓu; mustwaâraɓu;
clair de lune mwangaza
clair de lune mwangaza
claire -pvenufu
claire -pvenufu
clairement ha unanufu
clairement ha unanufu
clairière itsendzo
clairière itsendzo
clairon tarumbeta
clairon tarumbeta
clan hinya
clan hinya
claque au dos saɓwa
claque au dos saɓwa
clarifier nanua (u-)
clarifier nanua (u-)
clarté nuru; upvenufu;
clarté nuru; upvenufu;
classe djintsi
classe djintsi
clef mfunguo
clef mfunguo
clémentine ɗandzi; cendza;
clémentine ɗandzi; cendza;
client mhuladji; mnunuzi;
client mhuladji; mnunuzi;
cligner pvenya (u-); funya (u-);
cligner pvenya (u-); funya (u-);
clignoter pvenya (u-)
clignoter pvenya (u-)
climat milendje; mlendje;
climat milendje; mlendje;
clitoris shilepe; itoka;
clitoris shilepe; itoka;
clochard fukara
clochard fukara
cloche kengele
cloche kengele
clochette nkegele
clochette nkegele
cloison pesi
cloison pesi
clôture vala; ɓaho; mraɓa;
clôture vala; ɓaho; mraɓa;
clou msumari; mshumari;
clou msumari; mshumari;
clou de girofle karanfu
clou de girofle karanfu
club cama
club cama
coccinelle iɓaraka
coccinelle iɓaraka
coco-boire idjavu; shijavu; shidjavu;
coco-boire idjavu; shijavu; shidjavu;
cocotier munadzi; mnadzi; mnazi;
cocotier munadzi; mnadzi; mnazi;
cœlacanthe gombesa; gubera;
cœlacanthe gombesa; gubera;
cœur roho; moyo; mo; muwo; muyo;
cœur roho; moyo; mo; muwo; muyo;
cœur (carte) kopa
cœur (carte) kopa
cœur (fig.) nafusi
cœur (fig.) nafusi
cœur (organe) mbumbu; mpumpu;
cœur (organe) mbumbu; mpumpu;
cœur (par -) vingu
cœur (par -) vingu
coffre lakofu; kasha; ɓweta;
coffre lakofu; kasha; ɓweta;
coffret mkeɓe
coffret mkeɓe
cogner ɓiha (u-)
cogner ɓiha (u-)
coiffer suka (u-); tsana (u-);
coiffer suka (u-); tsana (u-);
coiffeur msukadji
coiffeur msukadji
coin mbeɓe; mpemɓe;
coin mbeɓe; mpemɓe;
coin (espace) kotso
coin (espace) kotso
coïncider wafikiana (u-)
coïncider wafikiana (u-)
col (chemise) kaɓa
col (chemise) kaɓa
colère usiu; hamaki; hasira;
colère usiu; hamaki; hasira;
colibri isiani
colibri isiani
colis mdzo; mzigo;
colis mdzo; mzigo;
colle gundri
colle gundri
collecte mtsango
collecte mtsango
collecter tsanga (u-)
collecter tsanga (u-)
collectionner shindjia (u-)
collectionner shindjia (u-)
collier nkami; nkame; sheni; mukufu;
collier nkami; nkame; sheni; mukufu;
collier en fleurs mwau
collier en fleurs mwau
colline mlima
colline mlima
colonisateur mtawalifu
colonisateur mtawalifu
colonisation utawalifu
colonisation utawalifu
coloniser tawalia (u-)
coloniser tawalia (u-)
colonne vertébrale mziwaɗingo; muɓwa mengo;
colonne vertébrale mziwaɗingo; muɓwa mengo;
colorier trisa (u-)
colorier trisa (u-)
combat mɓwana
combat mɓwana
combava kumvava
combava kumvava
combien ? -ngapvi ?; nga ?;
combien ? -ngapvi ?; nga ?;
combine mkarakara
combine mkarakara
comblé kinaya (u-)
comblé kinaya (u-)
combler fitsia (u-)
combler fitsia (u-)
comité shikao
comité shikao
commande (produit) agizo
commande (produit) agizo
commander tarumu (u-)
commander tarumu (u-)
commander (produit) wagiza (u-)
commander (produit) wagiza (u-)
comme hama; uri;
comme hama; uri;
comme ça djau; jau;
comme ça djau; jau;
commémoration hauli
commémoration hauli
commémorer sherehi (u-)
commémorer sherehi (u-)
commencement mwanɗiso; mwanɗoni; mwandroni;
commencement mwanɗiso; mwanɗoni; mwandroni;
commencer anɗisa (u-); hanɗisa (u-); andrisa (u-);
commencer anɗisa (u-); hanɗisa (u-); andrisa (u-);
comment ? dje ?; je ?;
comment ? dje ?; je ?;
commentaires matalazuzi
commentaires matalazuzi
commérage fitina
commérage fitina
commerçant mɓahazazi
commerçant mɓahazazi
commissionnement mrumo
commissionnement mrumo
commissionner ruma (u-)
commissionner ruma (u-)
communauté umati; wanantsi;
communauté umati; wanantsi;
Comores Komori
Comores Komori
comorien shiKomori; mKomori; shimasiwa;
comorien shiKomori; mKomori; shimasiwa;
compagnie mamlaka
compagnie mamlaka
comparaison mfaniso; ufanisao;
comparaison mfaniso; ufanisao;
comparer fanisa (u-)
comparer fanisa (u-)
compas ɗira
compas ɗira
compassion rehema
compassion rehema
compétence uhodari
compétence uhodari
compétent (pers.) mhodari
compétent (pers.) mhodari
compétition mashindrano; mashinɗano;
compétition mashindrano; mashinɗano;
complet kamili
complet kamili
complet (être -) timu (u-); tsimu (u-);
complet (être -) timu (u-); tsimu (u-);
complètement kaɓisa
complètement kaɓisa
complexe (devenir très -) pvara (u-)
complexe (devenir très -) pvara (u-)
complication muhima; mambo;
complication muhima; mambo;
compliquer (qqch) pvatsa (u-)
compliquer (qqch) pvatsa (u-)
Complot makri
Complot makri
comportement twaɓia; taɓia;
comportement twaɓia; taɓia;
composer (poésie) pvanga (u-)
composer (poésie) pvanga (u-)
composition mpango; mupango;
composition mpango; mupango;
compréhensif mwelevu
compréhensif mwelevu
comprendre elewa (u-); ɗiriki (u-);
comprendre elewa (u-); ɗiriki (u-);
compresser samiza (u-)
compresser samiza (u-)
compresser, enfoncer, serrer samidza (u-)
compresser, enfoncer, serrer samidza (u-)
comptage mwazo
comptage mwazo
compte hisaɓu; hasiɓu;
compte hisaɓu; hasiɓu;
compter waza (u-); hasiɓu (u-);
compter waza (u-); hasiɓu (u-);
concassage mfuo
concassage mfuo
concasser fua (u-)
concasser fua (u-)
concentrer faliki (u-)
concentrer faliki (u-)
concerner pasa (u-); husu (u-);
concerner pasa (u-); husu (u-);
conclure maliza (u-)
conclure maliza (u-)
concombre kokombr
concombre kokombr
condamnation haɗi
condamnation haɗi
condamner haɗi (u-)
condamner haɗi (u-)
condition shartwi; sharuti;
condition shartwi; sharuti;
conduire ɓalia (u-); enɗesa (u-); pvinga (u-); endresa (u-);
conduire ɓalia (u-); enɗesa (u-); pvinga (u-); endresa (u-);
conférence kungumanyo
conférence kungumanyo
confiance uaminifu
confiance uaminifu
confiance (faire -) twamaya (u-); tama (u-);
confiance (faire -) twamaya (u-); tama (u-);
confidance shiwara
confidance shiwara
confier (qqch) stakaɓadhisha (u-)
confier (qqch) stakaɓadhisha (u-)
confier, envoyer un message, faire dire à lagidza (u-)
confier, envoyer un message, faire dire à lagidza (u-)
confondre rehanya (u-); hizi (u-);
confondre rehanya (u-); hizi (u-);
confrérie twarika
confrérie twarika
confus (être -) ɓaɓaiha (u-)
confus (être -) ɓaɓaiha (u-)
confusion shaɗaha; ɓalɓala;
confusion shaɗaha; ɓalɓala;
congratuler fereshea (u-)
congratuler fereshea (u-)
connaissances maârifa
connaissances maârifa
connaître djua (u-); jua (u-);
connaître djua (u-); jua (u-);
conque kome
conque kome
consacrer djishuhulisha (u-)
consacrer djishuhulisha (u-)
conscience hisi
conscience hisi
conscient (être -) hisi (u-)
conscient (être -) hisi (u-)
conseil shawiri; mawaidha; waswiya;
conseil shawiri; mawaidha; waswiya;
conseil, recommandation wasia
conseil, recommandation wasia
conseiller mra-ndrazi
conseiller mra-ndrazi
conspiration peketso
conspiration peketso
constater tanaɓahi (u-)
constater tanaɓahi (u-)
constipation nkoma
constipation nkoma
construction bunɗo
construction bunɗo
construire unda (u-); undra (u-);
construire unda (u-); undra (u-);
construire (case) waha (u-)
construire (case) waha (u-)
contaminer tupidza (u-); tupia (u-);
contaminer tupidza (u-); tupia (u-);
conte hale
conte hale
conteneur ciranka
conteneur ciranka
content (être -) djipviwa (u-); jiviwa (u-);
content (être -) djipviwa (u-); jiviwa (u-);
contentement makura
contentement makura
contenter jiva (u-)
contenter jiva (u-)
continent ɓara
continent ɓara
continuer kazana (u-); ɗumu (u-); endrelea (u-);
continuer kazana (u-); ɗumu (u-); endrelea (u-);
contoure mviringo
contoure mviringo
contracter pviala (u-)
contracter pviala (u-)
contraction (d'une femme enceinte) nvuna
contraction (d'une femme enceinte) nvuna
contradiction mgongeano
contradiction mgongeano
contraire kinyume
contraire kinyume
contrarier tukia (u-)
contrarier tukia (u-)
contrat mkataɓa; mukataɓa; mkantrio;
contrat mkataɓa; mukataɓa; mkantrio;
contrebande magendro
contrebande magendro
contribution taɓaruku
contribution taɓaruku
contrôle utunduzi
contrôle utunduzi
contrôler tunda (u-)
contrôler tunda (u-)
convenir fayi (u-)
convenir fayi (u-)
convenir de wafiki (u-)
convenir de wafiki (u-)
convention mkataɓa; mkantrio;
convention mkataɓa; mkantrio;
convertir au Christianisme naswariha (u-)
convertir au Christianisme naswariha (u-)
convier lalika (u-)
convier lalika (u-)
convulsions zivindro
convulsions zivindro
copie nakala
copie nakala
copier kopea (u-)
copier kopea (u-)
coq kuɗume; kukui; kokoi;
coq kuɗume; kukui; kokoi;
coque (noix de coco) mcele
coque (noix de coco) mcele
coquillage (cône) nkaure; kombe; kwitsi;
coquillage (cône) nkaure; kombe; kwitsi;
coquille fururu
coquille fururu
coquille bivalve kombe
coquille bivalve kombe
corail swai; mwamɓa;
corail swai; mwamɓa;
Coran Kurän; mswahafu;
Coran Kurän; mswahafu;
corbeau gawa; kwai;
corbeau gawa; kwai;
corbeille kanga; trawa;
corbeille kanga; trawa;
corde ngwe; pondzi; mbondzi; pwendzi; hamɓa; sheɓuni;
corde ngwe; pondzi; mbondzi; pwendzi; hamɓa; sheɓuni;
corde d’écorce de cocotier ɓindro
corde d’écorce de cocotier ɓindro
cordon ombilical ndovu
cordon ombilical ndovu
cordonnier mfuma-nkaɓwa
cordonnier mfuma-nkaɓwa
corne nyonga
corne nyonga
corossol konokono; konoko ziba;
corossol konokono; konoko ziba;
corossolier mkonokono
corossolier mkonokono
corps ziungo; mwili;
corps ziungo; mwili;
correct ki-haki
correct ki-haki
correspondre fayi (u-)
correspondre fayi (u-)
corriger rekeɓesha (u-); ondra (u-);
corriger rekeɓesha (u-); ondra (u-);
corruption uɓadhilifu; mkarakara;
corruption uɓadhilifu; mkarakara;
cortège sindzo
cortège sindzo
corvée usimɓufu
corvée usimɓufu
costume kosti
costume kosti
côté upanɗe; ɓavu; uwayi; upvandre; mbavu;
côté upanɗe; ɓavu; uwayi; upvandre; mbavu;
côte de raphia vangati
côte de raphia vangati
côte. mbafu
côte. mbafu
cotisation mtsango
cotisation mtsango
cotiser tsanga (u-)
cotiser tsanga (u-)
coton upvamɓa
coton upvamɓa
cotonnade à fleurs patri
cotonnade à fleurs patri
cou ntsingo; tsingo;
cou ntsingo; tsingo;
coucher lala (u-)
coucher lala (u-)
coucher (soleil, lune) tswa (hu-)
coucher (soleil, lune) tswa (hu-)
coucher qq'un ladza (u-)
coucher qq'un ladza (u-)
coude ivuhu; ntsundzuni; tsundzuni; shivuhu;
coude ivuhu; ntsundzuni; tsundzuni; shivuhu;
coudre sonya (u-); sona (u-); shona (u-);
coudre sonya (u-); sona (u-); shona (u-);
couler rora (u-); triha (u-);
couler rora (u-); triha (u-);
couleur range
couleur range
coup d'Etat ufwakuzi
coup d'Etat ufwakuzi
coup de pied nɗaru
coup de pied nɗaru
coup sur la tête avec l'extrémité des phalanges nkwala; pwala;
coup sur la tête avec l'extrémité des phalanges nkwala; pwala;
coupe kopwa
coupe kopwa
coupe-coupe kononɗe
coupe-coupe kononɗe
couper pasua (u-); tsindza (u-); ungua (u-); katra (u-); kutrua (u-);
couper pasua (u-); tsindza (u-); ungua (u-); katra (u-); kutrua (u-);
couper (une corde) ruɓua (u-)
couper (une corde) ruɓua (u-)
coupure mkatro
coupure mkatro
cour lakuru
cour lakuru
cour (maison) uwandza; kura;
cour (maison) uwandza; kura;
courage udjasiri; ɓari;
courage udjasiri; ɓari;
courageux sudjaâ; mdjasiri; mushudjaha; msuɓuti; shudjaî; sudjaî;
courageux sudjaâ; mdjasiri; mushudjaha; msuɓuti; shudjaî; sudjaî;
coureur de jupon musindzi
coureur de jupon musindzi
courir ra mɓio (hu-); rema mbio (u-);
courir ra mɓio (hu-); rema mbio (u-);
cours darasa
cours darasa
course (à pied) mɓiyo
course (à pied) mɓiyo
court mkutri; -kutri;
court mkutri; -kutri;
cousin(e) mshe-mwananya
cousin(e) mshe-mwananya
coussin mtao
coussin mtao
coussinet (de tête) nkarwa; kara;
coussinet (de tête) nkarwa; kara;
coût gharama
coût gharama
couteau shononɗe; sembea;
couteau shononɗe; sembea;
coûter fa (hu-)
coûter fa (hu-)
coûteux ghali
coûteux ghali
coutume âɗa; kitaɓi; kataɓi;
coutume âɗa; kitaɓi; kataɓi;
couture msonyo; masono;
couture msonyo; masono;
couver waria (u-); aria (u-);
couver waria (u-); aria (u-);
couvercle ifiniho; shifinikio; shifininkio;
couvercle ifiniho; shifinikio; shifininkio;
couvercle de marmite traku
couvercle de marmite traku
couverture pambo
couverture pambo
couvrir pvamɓa (u-); pvishia (u-); finiha (u-); finikia (u-); fininkia (u-);
couvrir pvamɓa (u-); pvishia (u-); finiha (u-); finikia (u-); fininkia (u-);
crabe djandze; ikale; ganka; dradraka; kalafuba; ntsandza; kala;
crabe djandze; ikale; ganka; dradraka; kalafuba; ntsandza; kala;
crachat kanguzi
crachat kanguzi
crachat glaireux ɗoho
crachat glaireux ɗoho
cracher tra (u-) mare
cracher tra (u-) mare
craie lakre
craie lakre
craindre ria (u-)
craindre ria (u-)
crainte harara
crainte harara
craintif mshangavu
craintif mshangavu
crâne ɗahaha; ɗaha;
crâne ɗahaha; ɗaha;
crasse ɓidza; ushi;
crasse ɓidza; ushi;
cratère shungu
cratère shungu
crayon pinsili
crayon pinsili
création bumbo
création bumbo
créature shiumɓe
créature shiumɓe
créditer iya (u-); para (u-);
créditer iya (u-); para (u-);
créer trunga (u-)
créer trunga (u-)
créer (en parlant de Dieu) umɓa (u-)
créer (en parlant de Dieu) umɓa (u-)
créole kurweli; kurueli;
créole kurweli; kurueli;
crêpe nkaki; kaki; mkatre wa madji;
crêpe nkaki; kaki; mkatre wa madji;
crêpe au lait de coco fenenetsi
crêpe au lait de coco fenenetsi
crépu nkitsiri
crépu nkitsiri
crépuscule mahariɓi
crépuscule mahariɓi
crête dzundzu; jendzi;
crête dzundzu; jendzi;
creuser unɗua (u-); tsimɓa (u-); fuhua (u-);
creuser unɗua (u-); tsimɓa (u-); fuhua (u-);
creux nkoroɓwa; goho;
creux nkoroɓwa; goho;
crever fusa (u-)
crever fusa (u-)
crever (qqch) foroa (u-); fuha (u-);
crever (qqch) foroa (u-); fuha (u-);
crevette kamba
crevette kamba
cri nkeme; kio; keme;
cri nkeme; kio; keme;
crie (strident) urasi
crie (strident) urasi
crier ra kio (hu-)
crier ra kio (hu-)
criminel muuadji
criminel muuadji
criquet pandzi; ɗatra; furidji;
criquet pandzi; ɗatra; furidji;
critique shilidzo
critique shilidzo
crochet sheho; muganyo;
crochet sheho; muganyo;
crocodile vwai
crocodile vwai
croire amini (u-); dhwani (u-); wamini (u-);
croire amini (u-); dhwani (u-); wamini (u-);
croire fort djikaza (u-)
croire fort djikaza (u-)
croisée des chemins ziraru
croisée des chemins ziraru
croisement mpvitsano
croisement mpvitsano
croiser pvitsana (u-)
croiser pvitsana (u-)
croix (Christianisme) mswalaɓa
croix (Christianisme) mswalaɓa
croquable (être -) vuruha (u-)
croquable (être -) vuruha (u-)
croquer trafunya (u-); rafuna (u-);
croquer trafunya (u-); rafuna (u-);
croquer dans qlq. chose de cru vuhura (u-)
croquer dans qlq. chose de cru vuhura (u-)
crottes de nez maɗoɗo; maɗoo;
crottes de nez maɗoɗo; maɗoo;
croûte koho
croûte koho
croûte (sur la peau) ɓanguzi
croûte (sur la peau) ɓanguzi
croûte de riz pangu
croûte de riz pangu
cru -itsi
cru -itsi
cruche kopwa
cruche kopwa
cuillère mkoɓe; sutru; shutru; sadru;
cuillère mkoɓe; sutru; shutru; sadru;
cuisine paya; ɓanga;
cuisine paya; ɓanga;
cuisine (dans la -) pani
cuisine (dans la -) pani
cuisine (manière de cuisiner) upisi
cuisine (manière de cuisiner) upisi
cuisine (pièce) pa
cuisine (pièce) pa
cuisiner piha (u-)
cuisiner piha (u-)
cuisiner (pour qqun) pishia (u-)
cuisiner (pour qqun) pishia (u-)
cuisinier mpisi; mupihizi;
cuisinier mpisi; mupihizi;
cuisse padja; paja;
cuisse padja; paja;
cuisse de poulet mshia
cuisse de poulet mshia
cuit (être -) iva (u-)
cuit (être -) iva (u-)
cuivre shaɓa
cuivre shaɓa
cul ndzu
cul ndzu
culot nkalizi; maswa;
culot nkalizi; maswa;
culte (islamique) iɓaɗa
culte (islamique) iɓaɗa
cultivateur mlimadji; mlimizi; mlimaji; mulimizi;
cultivateur mlimadji; mlimizi; mlimaji; mulimizi;
cultivé (pers.) mstaâraɓu
cultivé (pers.) mstaâraɓu
cultiver (en parlant d'être vivant) âkilisha (u-)
cultiver (en parlant d'être vivant) âkilisha (u-)
cultiver (traiter le sol) lima (u-)
cultiver (traiter le sol) lima (u-)
culture utamaɗuni; mila;
culture utamaɗuni; mila;
cumin hawadji
cumin hawadji
curcuma dzindzanu
curcuma dzindzanu
curer (les dents) cenyua (u-)
curer (les dents) cenyua (u-)
curieux mtundi
curieux mtundi
cuvette baguri; kuveti;
cuvette baguri; kuveti;
cyclone dharuɓa
cyclone dharuɓa
cymbale twaza; upatsu;
cymbale twaza; upatsu;
Cl. classe | -xxx mot accordable | Nouvelle entrée ou entrée récemment modifiée | shiMaore (mahorais) | shiMwali (mohélien) | shiNdzuani (anjouanais) | shiNgazidja (grd-comorien) | dans tous les dialectes | néologie |
Recherche
Dernières modifications/ajouts
Aide
Voir les règles de lecture
Ɓ se prononce comme ɓirika. Implosif, se prononce en inspirant l'air
Ɗ comme ɗuli. Implosif, se prononce en inspirant l'air
C comme caoutchouc
E comme vérité
U comme hibou
H comme en anglais Hello
R comme en espagnole Pero
S toujours comme Se
DH comme en anglais This
DR comme en anglais Dream
Ny comme Araignée
Pv comme en esppagnole Saber (entre "v" et "b")
Sh comme Chat
Th comme en anglais Thank you
Tr comme en anglais Tree

Les suites de voyelles
Toutes les suites de voyelles doivent être prononcées.
ai, ea, ia, io se prononcent a(y)i, e(y)a, i(y)a, i(y)o, avec un Y intervocalique comme dans maïs

ao, eu, ua se prononcent a(w)o, e(w)u, u(w)a, avec un W intervocalique comme dans baobab

Les voyelles nasalisées
â, ê, î, ô, û se prononcent an, en, in, on, un
Les formes du comorien
Cl. Classe 
-xxx mot accordable 
Modification récente
shiMaore (mahorais)
shiMwali (mohélien)
shiNdzuani (anjouanais)
shiNgazidja (grd-comorien)
dans tous les dialectes néologie