Le Mot du Jour

Dernières mise à jour + Ajouter
samɓusa
Shahula sha mpemɓendraru, shapvisiwa, shapangwa na ugare upvamɓao nyama.
Nivisie wana samɓusa waili.
Nipvisie wana samɓusa waili.
Fais-moi frire deux samoussas.
samɓusa
Shahula sha mpemɓendraru, shapvisiwa, shapangwa na ugare upvamɓao nyama.
Nivisie wana samɓusa waili.
Nipvisie wana samɓusa waili.
Fais-moi frire deux samoussas.
twahara
Mwili utso na nkuɗi, watsuɓihanyiha na ucanfu.
Tsa twahara.
Ngami twahara.
Je me suis purifié (litt. : "je suis pure").
twahara
Mwili utso na nkuɗi, watsuɓihanyiha na ucanfu.
Tsa twahara.
Ngami twahara.
Je me suis purifié (litt. : "je suis pure").
mkoɓa
Shomɓo sha utria mba-hindru, sho uɓaliwa pvoɗingodjuu hau homihononi.
Mkoɓa wa shoni.
Mkoɓa wa shiyoni.
Un sac pour l'école.
mkoɓa
Shomɓo sha utria mba-hindru, sho uɓaliwa pvoɗingodjuu hau homihononi.
Mkoɓa wa shoni.
Mkoɓa wa shiyoni.
Un sac pour l'école.
makasi.
Shomɓo ya ukatra shitru, ifanyiha na upvandre mbili za lamu.
Nisumpua zinyele ha makasi.
Nganimpuo zenyile ha mkasi.
makasi.
Shomɓo ya ukatra shitru, ifanyiha na upvandre mbili za lamu.
Nisumpua zinyele ha makasi.
Nganimpuo zenyile ha mkasi.
simɓa
Inyama shihuu ɓani ya paha n'owanyawe shiko ula nyama, sho uêshi iho Bahari la Hindi n'eleɓara la Afrika.
Simɓa, shile ɗe shinyama shendza nguvu mpaharoni.
Simɓa, shila nɗ'esheinyama shendza nvuu homsiruni.
Le lion est l'animal le plus fort de la jungle.
simɓa
Inyama shihuu ɓani ya paha n'owanyawe shiko ula nyama, sho uêshi iho Bahari la Hindi n'eleɓara la Afrika.
Simɓa, shile ɗe shinyama shendza nguvu mpaharoni.
Simɓa, shila nɗ'esheinyama shendza nvuu homsiruni.
Le lion est l'animal le plus fort de la jungle.
igoɓo
Mboga zapihwa na madji, ɓila shingo hau mtuzi.
Mi hwandza mɓatse ya igoɓo.
J'aime les patates bouillies sans garniture.
igoɓo
Mboga zapihwa na madji, ɓila shingo hau mtuzi.
Mi hwandza mɓatse ya igoɓo.
J'aime les patates bouillies sans garniture.
ɓataɓata
Shahula ya mboga, yapihwa na maji ɓila shingo au mtsuzi.
Ɓataɓata ya trovi, ya muhogo, ya majimbi.
Batabata de bananes vertes, de manioc, de taro.
ɓataɓata
Shahula ya mboga, yapihwa na maji ɓila shingo au mtsuzi.
Ɓataɓata ya trovi, ya muhogo, ya majimbi.
Batabata de bananes vertes, de manioc, de taro.
kalamu
Shomɓo sha hwangiha shisikwao mihononi. Kawaida sho ukana wino na sho urumishiha na karatasi.
Kalamu ndzukundru.
Kalamu nyikunɗu.
Stylo rouge.
kalamu
Shomɓo sha hwangiha shisikwao mihononi. Kawaida sho ukana wino na sho urumishiha na karatasi.
Kalamu ndzukundru.
Kalamu nyikunɗu.
Stylo rouge.
nkasi
Uwo mdri uswanaishiwao ufanao dja lapeli mndru yarumiao ha hwenɗesa meli, ngalawa, djapawa...
Haɗiwaza enkasi kadjadjua usisa engalawa.
Il a oublié la rame donc il a pas pu piroguer
nkasi
Uwo mdri uswanaishiwao ufanao dja lapeli mndru yarumiao ha hwenɗesa meli, ngalawa, djapawa...
Haɗiwaza enkasi kadjadjua usisa engalawa.
Il a oublié la rame donc il a pas pu piroguer
ndje
Bibi dziɗu hau djinkunɗu liramɓayao. Ɓani ya ɓwiɓwi n'owanyawe ikao omshia wahe nguo na sumu harumwa entsa.
Nge, ile shinyama ya hatwari.
Hala, shile shinyama sha hatwari.
Ndje, shila inyama sha hatwari.
Le scorpion est un animal dangereux.
ndje
Bibi dziɗu hau djinkunɗu liramɓayao. Ɓani ya ɓwiɓwi n'owanyawe ikao omshia wahe nguo na sumu harumwa entsa.
Nge, ile shinyama ya hatwari.
Hala, shile shinyama sha hatwari.
Ndje, shila inyama sha hatwari.
Le scorpion est un animal dangereux.
nge
Bibi dziɗu au dzunkundru liramɓao. Ɓani ya shitrandraɓwiɓwi na uwanyawe ikao umushia wahe una sumu harna itsa.
Nge, ile shinyama ya hatwari.
Hala, shile shinyama sha hatwari.
Ndje, shila inyama sha hatwari.
Le scorpion est un animal dangereux.
nge
Bibi dziɗu au dzunkundru liramɓao. Ɓani ya shitrandraɓwiɓwi na uwanyawe ikao umushia wahe una sumu harna itsa.
Nge, ile shinyama ya hatwari.
Hala, shile shinyama sha hatwari.
Ndje, shila inyama sha hatwari.
Le scorpion est un animal dangereux.
ipvanga
Nyunyi ilo na upezo wa matso mle, ilo na msonko na makenfu ya ntsa yapvereha. Hale zika ulelwa ili zigamatre ezinyama.
Ipvanga yo uveuha haraka na uona hule swafi.
Ipvanga sho uheuha haraka na uona hule swafi.
Le faucon vole vite et voit de très loin.
ipvanga
Nyunyi ilo na upezo wa matso mle, ilo na msonko na makenfu ya ntsa yapvereha. Hale zika ulelwa ili zigamatre ezinyama.
Ipvanga yo uveuha haraka na uona hule swafi.
Ipvanga sho uheuha haraka na uona hule swafi.
Le faucon vole vite et voit de très loin.
kulukulu
Nyunyi nkuu ikoulelesheha ɗahoni. Ɓani ya nkuhu n'owanyawe ikao outsungo wahe nguwo mhuu na mradji mbapvi.
Rimveleha akohendra aangalie yamakulukulu.
Rimpveha haka hwenɗa yaangalie emakulukulu.
On l'a envoyé garder les dindes.
kulukulu
Nyunyi nkuu ikoulelesheha ɗahoni. Ɓani ya nkuhu n'owanyawe ikao outsungo wahe nguwo mhuu na mradji mbapvi.
Rimveleha akohendra aangalie yamakulukulu.
Rimpveha haka hwenɗa yaangalie emakulukulu.
On l'a envoyé garder les dindes.
maandzishi
Mtsanganyo wa harufu upangao mrongoo, maelezo hau hadisi.
Emaandzishi yao yanguha harimwa eshiyo sha shiNgereza.
Ce texte est extrait du livre d'anglais.
maandzishi
Mtsanganyo wa harufu upangao mrongoo, maelezo hau hadisi.
Emaandzishi yao yanguha harimwa eshiyo sha shiNgereza.
Ce texte est extrait du livre d'anglais.
ɗema
Trundru lausishia nfi.
ɗema
Trundru lausishia nfi.
guli
Kaulu livumɓuao mndru yatsoutoshiha.
Expression
We tsoɗohula nolila dja guli.
Tu ne fais que manger mais tu n'es jamais satisfait. Litt. : Tu ne fais que manger et pleurer comme un moulin à canne à sucre.
guli
Kaulu livumɓuao mndru yatsoutoshiha.
Expression
We tsoɗohula nolila dja guli.
Tu ne fais que manger mais tu n'es jamais satisfait. Litt. : Tu ne fais que manger et pleurer comme un moulin à canne à sucre.
guli
Shomɓo sha uhamwa miwa ili mndru yafanye ndjizi.
hura guli.
Extraire le jus de canne à sucre à l'aide d'un moulin à canne à sucre .
guli
Shomɓo sha uhamwa miwa ili mndru yafanye ndjizi.
hura guli.
Extraire le jus de canne à sucre à l'aide d'un moulin à canne à sucre .
itsoo
Ndzia ntsala.
Ngampviro harimwa itsoo.
Je traverse une ruelle.
itsoo
Ndzia ntsala.
Ngampviro harimwa itsoo.
Je traverse une ruelle.
madaba
Mtuzi wafanyishiha ha mani ya mhogo, na nazi na ireo.
Ɗuɗua yamataba.
Fuɗua emadaba !
Pile les feuilles de manioc !
madaba
Mtuzi wafanyishiha ha mani ya mhogo, na nazi na ireo.
Ɗuɗua yamataba.
Fuɗua emadaba !
Pile les feuilles de manioc !
mataba
Mtsuzi wafanyishiha ha mani ya mhogo, na nadzi na shireo.
Ɗuɗua yamataba.
Fuɗua emadaba !
Pile les feuilles de manioc !
mataba
Mtsuzi wafanyishiha ha mani ya mhogo, na nadzi na shireo.
Ɗuɗua yamataba.
Fuɗua emadaba !
Pile les feuilles de manioc !
kangaya
Nɗ'esheiɓoho ikao ledzitso ngalikontsio.
Ematso yaroha hokangayani.
Les yeux hors de leur orbite.
kangaya
Nɗ'esheiɓoho ikao ledzitso ngalikontsio.
Ematso yaroha hokangayani.
Les yeux hors de leur orbite.
ntsana
Hindru sha manyo yasamizana irumishihao ili ulekeze zenyile hau zendevu.
Alatsa intsana, katsosuka leo ✧.
Halatsa entsana, kana usuka leo.
Elle a perdu le peigne, elle ne se coiffera pas aujourd'hui.
ntsana
Hindru sha manyo yasamizana irumishihao ili ulekeze zenyile hau zendevu.
Alatsa intsana, katsosuka leo ✧.
Halatsa entsana, kana usuka leo.
Elle a perdu le peigne, elle ne se coiffera pas aujourd'hui.
shiza (u-)
Ura hule na ɓaya, shari, umani, adjali...
Mngu narishidze na umro wa jahannama.
Mngu narishize n'omro wa djahannama
Que Dieu nous Épargne du feu de l'enfer.
shiza (u-)
Ura hule na ɓaya, shari, umani, adjali...
Mngu narishidze na umro wa jahannama.
Mngu narishize n'omro wa djahannama
Que Dieu nous Épargne du feu de l'enfer.
mavwara
Uona mɓili mɓili.
Ngammono mavwara.
Je vois flou.
mavwara
Uona mɓili mɓili.
Ngammono mavwara.
Je vois flou.
ɓuhua (u-)
Ufungua hindru sha fungwa, hau nyile zasukwa.
Ko uniɓumue zinyile.
Ntso uniɓuhue zenyile.
Viens me détresser les cheveux !
ɓuhua (u-)
Ufungua hindru sha fungwa, hau nyile zasukwa.
Ko uniɓumue zinyile.
Ntso uniɓuhue zenyile.
Viens me détresser les cheveux !
tsanuo
Ntsana ilo na manyo mâle.
Wami urumia tsanuo nahika nisiɓumua.
Mi urumia tsanuo eka ngamɓuhuo.
Moi, j'utilise un peigne Afro quand je defais (mes cheveux).
tsanuo
Ntsana ilo na manyo mâle.
Wami urumia tsanuo nahika nisiɓumua.
Mi urumia tsanuo eka ngamɓuhuo.
Moi, j'utilise un peigne Afro quand je defais (mes cheveux).
simu
Shomɓo sha urongoza mndru ha hule na hule.
Nambari ya simu.
Numéro de téléphone.
simu
Shomɓo sha urongoza mndru ha hule na hule.
Nambari ya simu.
Numéro de téléphone.
msisi
Nɗ'euzingaru.
msisi
Nɗ'euzingaru.
siɓiri
Ipvimo shanɗiasao rangu entsa yah'eshaya sha koo hata entsa yah'eshaya sha hari.
siɓiri
Ipvimo shanɗiasao rangu entsa yah'eshaya sha koo hata entsa yah'eshaya sha hari.

Le Mot du Jour